Litt om Tann Sør

Tann sør har 3 tannleger, 1 tannpleier og 4 tannhelsesekretærer som ønsker å bidra til å gi alle som benytter seg deres tilbud en god opplevelse i tannlegestolen.

Hos Tann Sør er kompetent personell og høy faglig kvalitet være en selvfølge. Som pasient skal man føle seg trygg, sett og ivaretatt. Fokus på god kommunikasjon er helt nødvendig for å møte folks individuelle tannhelsebehov.

Tann Sør  holder til i flotte lokaler med moderne utstyr på Skjebstad utenfor Mandal.  Ta kontakt :-)

Velkommen til Maren og Karoline de har ledig kapasitet :-)

Hvorfor sponser dere MK ?

Vi spør Mariann som startet opp her på Skjebstad hvor hun også er oppvokst. Hva er det som gjør at dere er med å sponser MK?


- Vi synes MK har gode tiltak for barn, unge og voksne i Mandal. Slik som Løkkefotball og gatefotball som er åpent for alle og gratis. Det foregår et viktig samfunnsarbeid i Idrettsparken, hvor inkludering og deltagelse i fritidsaktiviteter settes på dagsorden. 

- Vi kan identifisere oss med det arbeidet MK driver med lokalt. Tann sør er også lokale og derfor bidrar vi med vår del her i nærmiljøet. 


Kontakt Tann sør på telefon

38 26 33 16