MK holder på med en oppgradering av det gamle klubbhuset, i den forbindelse har klubben søkt om støtte til sitt prosjekt åpent klubbhus. Idrettsparken er byens største møteplass for barn og unge. Hver kveld har vi ca 500 som er innom parken. Klubbhuset er et viktig samlingspunkt, og man ønsker at det skal være til for medlemmene. 

SR-BANK stiftelsen har i den forbindelsen gitt klubben en kjempeflott gave på 100.000kr

MK kan nå gå til innkjøp av aktivitetsmidler til sitt prosjekt: åpent klubbhus for ungdom.

Ikke nok med det så får klubben 30.000kr til FOR ALLE

Denne støtte kommer så godt med til MKs inkluderingsprosjekt FOTBALL FOR ALLE 

MK er inkluderings klubb, alle skal få være med uavhengig av ressurser. Store som små. Midlene går til utstyr, kontigenter, turer og cuper.

" Det er flott og kunne være med å støtte gode prosjekter som er til glede for barn og ungdom" sier banksjef i Sparebank 1 SR-bank, Anne Lise Aukland