Utsatt frist pga korona 

Etter retningslinjer fra NIF så må det være gjennomført innen 15 juni, (vanligvis 30 mars)